Nieuwe energie noodzakelijk in gasloze nieuwbouw

270625 fb banner nieuwbouw e0bbd6 original 1516970105

Sinds 1963 zijn ruim 7 miljoen huishoudens aangesloten aan en afhankelijk van gas. Dit is niet duurzaam en past momenteel niet meer binnen de klimaatdoelen. De Tweede Kamer nam op 27 januari het historische besluit om de verplichting van een gasaansluiting te schrappen in nieuwbouwwoningen vanaf 1 januari 2019. Maar is het wel slim om de gaskraan al dicht te draaien voordat we de vervangende infrastructuur goed ingeregeld hebben? Bij nieuwbouw kun je een warmtepomp meteen combineren met zonnepanelen, maar wie doet de investering en hoe zit dat eigenlijk in de bestaande bouw?

Dat de verplichte gasaansluiting op de schop moet, is al afgesproken in het regeerakkoord door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren diende het initiatiefvoorstel in en  D66-Kamerlid Jetten wil alleen nog maar gasloze nieuwbouw woningen. Huizen blijven bouwen met voorzieningen waar iedereen vanaf wil, is onzinnig. De regeringspartijen hebben besloten dat dit werkelijkheid wordt voor alle nieuwbouwwoningen met ingang van 2019. Hoe haalbaar is dit als gemeenten hiervan af mogen wijken, bijvoorbeeld als de kosten hiervoor te hoog zijn? Hoewel duurzame alternatieven op de lange termijn vaak goedkoper zijn, blijft de voorinvestering toch vaak een probleem.

Duurzame alternatieven

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgas zoals stadsverwarming en duurzame elektriciteit. Bij stadsverwarming is de woning aangesloten op een warmtenet en komt de warmte van een waterbron in de buurt. Die bron is niet altijd duurzaam. Een warmtepomp lijkt een beetje op een CV-ketel, maar werkt anders en is wel een duurzaam alternatief en geniet daarom de voorkeur, maar een verhoogde vraag naar elektriciteit is dan wel het gevolg.  Dit neemt bij een gemiddeld huishouden met zo’n 2.000-2.500 kWh toe. En dat is weer onwenselijk, helemaal nu de energieprijzen stijgen.

Lagere kosten

De stijgende energiebehoefte dient idealiter gestild te worden door een onuitputtelijke bron van energie. Zonne-energie is populair onder Nederlanders, maar liefst 80% staat hier positief tegenover. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Natuur en Milieu. Deze gestegen vraag kun je al ondervangen met 6-8 zonnepanelen. Toch heeft nog maar 7% van de Nederlandse huishoudens zonnepanelen op zijn dak. Ook hier is de voorinvestering en heel belangrijk,  niet de uiteindelijke kosten vaak weer het probleem. Immers de kosten zijn op de langere termijn juist lager. Het Utrechtse bedrijf Solease laat hierbij nu al  zien dat de voorinvestering geen drempel hoeft te zijn en stroom van je eigen zonnepanelen al meteen goedkoper is dan kolenstroom.

 

Investeren is optioneel

Via crowdfunding investeerden vermogende particulieren de afgelopen jaar 2 miljoen euro in Solease. Het bedrijf besteedde dat aan zonnepanelen die nu op daken liggen van particuliere huisbezitters die niet kunnen of willen voorinvesteren. Met deze crowdfunding bereikte Solease cumulatief zelfs de 5e plek in de DB&B Crowdfunding Top 100 van 2017. Pierre Vermeulen, oprichter van zonnepaneelverhuurder Solease: “Door het probleem van met name de voorinvestering weg te nemen kunnen we op korte termijn een groot deel van de resterende 93% geschikte en lege daken vol leggen met zonnepanelen. Daarmee kunnen we voor zowel de nieuwbouw, maar ook de bestaande bouw, nu al het gas vervangen door een duurzame combinatie van zonnepanelen met een warmtepomp”.

Over Solease

Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl.

berichten