Lagere inkomens en ouderen missen de energietransitie maar draaien wel op voor de kosten

283083 fb banners quintus 6ea696 large 1528989103

Juist de kwetsbare groepen in onze samenleving zoals de lagere inkomens en de ouderen betalen een dubbele prijs voor de energietransitie. Zij hebben niet duizenden euro’s die nodig zijn om over te stappen op het duurzame alternatief en betalen via hun oude energierekening ook nog eens het volle pond voor de energietransitie zelf.

Discriminatie van lagere inkomens

Pierre Vermeulen, oprichter van Solease, maakt zich druk over het feit dat mensen met een lager inkomen onevenredig zwaar zullen opdraaien voor de omschakeling naar duurzame energie. "De overheid doet zijn best om de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs te halen, maar lijkt daarbij te vergeten dat het kostenplaatje voor verduurzaming oneerlijk zal worden doorberekend aan mensen met een kleinere beurs via de energierekening."

Een alternatief voor deze stijgende energierekening is investeren in de aanschaf van zonnepanelen, iets waarvoor dezelfde mensen vaak niet de financiële middelen hebben. Voor deze mensen is zonnepanelen huren dus een uitkomst, aangezien de financiering wegvalt en er vaak kostenloos kan worden overgestapt van kolenstroom naar duurzame zonnestroom van eigen dak.

Discriminatie van ouderen

Een andere zorgelijke ontwikkeling ziet Solease in ouderen die hun steentje willen bijdragen aan de verduurzaming, maar worden geweerd vanwege hun leeftijd. Dit overkwam onlangs een Brabants stel van 70+. Bij de aanvraag van een lening voor het aanschaffen van zonnepanelen werd medegedeeld dat ze te oud waren. Vermeulen: "Het is triest om te zien dat mensen die pro-actief mee willen helpen aan het verduurzamen van Nederland op deze manier worden behandeld. Onze oudste klant is 88 en durfde door ons ontzorgconcept eindelijk de overstap te maken naar het duurzame alternatief, ook met het oog op de toekomst van zijn eigen (klein)kinderen".

Regionale samenwerking en crowdfunding

Om zonnepanelen voor iedereen bereikbaar te maken verhuurt Solease zonnepanelen voor een maandbedrag dat vaak lager is dan de huidige elektriciteitsrekening. Zo kan iedereen zonder investering en gedoe overstappen op duurzame energie van eigen dak. Hiervoor werkt Solease samen met verschillende regionale energiefondsen, die hiervoor al €7,5 miljoen projectfinanciering beschikbaar hebben gesteld. Tevens lanceerde Solease afgelopen vrijdag hun tweede crowdfundingproject op platform Oneplanetcrowd om zo het huurconcept bij een breder publiek bekend te maken in Nederland.

Van het doelbedrag van €500.000 is ondertussen via www.opc.to/Solease al meer dan 50% opgehaald. Meedoen kan echter nog steeds. Roderick van Wisselingh, mede-oprichter en financieel directeur van Solease, vertelt: “Het Nederlands publiek neemt het heft in eigen handen door interesse te tonen in de combinatie van een goed financieel rendement van 6% rente in combinatie met een duurzaam rendement van 2 ton CO2 besparing per huishouden. Deze CO2 besparing staat gelijk aan de jaaropname van 100 bomen of de compensatie van 20.000 autokilometers. Met meer dan 7 miljoen huishoudens kunnen we hierbij niet meer spreken van een druppel op een gloeiende plaat”.

Meer informatie over deze crowdfunding actie is te vinden op de website van Oneplanetcrowd:

Over Solease

Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl.

berichten