Zonnepaneelverhuurder Solease versnelt groei met Amerikaanse investeerder

231019 foto persbericht cfc 7c42f5 original 1480437850

Zonnepanelen huren is voor particuliere huiseigenaren in Amerika zeer gebruikelijk. Partijen zoals SolarCity, recent voor $2 miljard overgenomen door Tesla van Elon Musk, bedienen deze markt. In Europa staat de verhuur van zonnepanelen nog in de kinderschoenen, maar Solease timmert al sinds 2011 hard aan de weg. Zo heeft Solease onder andere een partnership met Nuon en €8 miljoen project financiering via een aantal regionale energiefondsen en financiering via de Rabobank.

Solease heeft nu een VC investering van €600k opgehaald bij US investeerder CF Capital Management voor het verder uitbouwen van de sales en marketing activiteiten in Nederland.

Roderick van Wisselingh, mede-oprichter en CFO van Solease, zegt: “We zijn verheugd met de investering van CF Capital Management. Hiermee kunnen we ons team en operationele capaciteit verder uitbouwen om aan de snelgroeiende vraag te voldoen naar huurpanelen voor particuliere huiseigenaren in Nederland. CF Capital Management brengt een ruime ervaring in het financieren en managen van particuliere en commerciële leasebedrijven met zich mee. Ook belangrijk is de connectie met Amerika waar zonnepanelenleasebedrijven zoals SolarCity, Vivint en Sunrun al miljarden dollars hebben geïnvesteerd in de afgelopen tien jaar. Solease heeft als doel hetzelfde te doen in Europa en op termijn wereldwijd.”

Chris Krediet, partner bij CF Capital Management, zegt: “Solease heeft alles wat we zoeken in een investering, inclusief een betrokken en ervaren management team, een ondernemende geest, een duurzaam business model en een klantgerichte aanpak. We zijn ook onder de indruk van de collectieve visie van de oprichters om schone energie toegankelijk en beschikbaar te maken voor iedereen.”

Solease

Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl.

CF Capital Management

C.F. Capital Management LLC is een gediversifieerd wereldwijd vermogensbeheer- en adviesbedrijf gespecialiseerd in private equity, vastgoed en landbouw. Naast de investering in Solease zijn recent directe investeringen gedaan in de agrosector, industriële fabricage, woningen, horeca en gezondheidszorg.

ENGLISH BELOW

Solar lease provider Solease accelerates growth with US investor

Leasing solar panels is very common for private homeowners in the USA. Parties like SolarCity, recently taken over for $2 billion by Elon Musk’s Tesla, serve this market. In Europe leasing solar panels is still in its infancy, but Solease has been actively paving the way since 2011. Amongst others, Solease has a partnership with Nuon and €8 million in project finance commitments from several regional energy funds.

Solease has attracted a VC investment of € 600k from US investor CF Capital Management for the expansion of its sales and marketing activities in the Netherlands.

Roderick van Wisselingh, co-founder and CFO of Solease says: “we are delighted with the investment by CF Capital Management. It will allow us to expand our team and operations to meet the rapidly growing demand for our residential solar PV lease product in the Netherlands. CF Capital Management also brings extensive experience in financing and managing B2C and B2B leasing businesses. Also important is connection with the USA where solar PV lease providers like Solarcity, Vivint, Sunrun and Sungevity have invested billions of dollars in the last ten years. Solease aims to do the same in Europe and in time globally. "

Chris Krediet, President at CF Capital Management, says: Solease has all the things we look for in an investment, including a committed and experienced management team, an entrepreneurial spirit, a sustainable business model, and a customer-focused approach. We were also drawn in by the founders’ collective vision of making clean energy accessible and available to everyone.

Solease

Solease leases solar panels to private homeowners through a full-service concept. The Solease model works with a fixed monthly fee which includes the purchase and installation of the solar system as well as the cost of financing, insurance and repair. Without investment and hassle, customers can immediately produce guaranteed renewable energy with their own roof for a price that is usually lower than the current cost of electricity. The average CO2 savings for a customer are 2 tons per year which is equivalent to 20,000 kilometers driven by car or the annual intake of 100 trees. See also: www.solease.nl.

CF Capital Management

C.F. Capital Management LLC is a diversified global asset management and advisory firm specializing in private equity, real estate and agriculture. In addition to its investment in Solease, recent transactions include direct equity investments in agribusiness, industrial equipment manufacturing, housing, hospitality, and healthcare.

Download PDF
Download PDF
Over Solease

Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl.

berichten